ट्याks्क र पाइपहरूको लागि घुमाउने मेशिनहरू

  • Winding Machines for Pipes & Tanks

    पाइप र ट्याks्कका लागि घुमाउने मेशिनहरू

    श्रृंखला फाइबरग्लास पाइप वाइन्डर DN50m बाट DN4000mm मा फाइबरग्लास पाइपहरू उत्पादन गर्न र निर्माण गर्न प्रयोग गर्दछ, बालुवाको साथ र बिना।

    श्रृंखला फाइबरग्लास ट्या tank्क वाइन्डरहरू मुख्यत: फाइबरग्लास ट्याks्की र जहाजहरू DN500mm बाट DN25000mm सम्म व्यासको साथ उत्पादन र निर्माण गर्न प्रयोग गरिन्छ।